гаряча лінія viber

Договір оферта

Договір № _____/2024

Про надання послуг по розміщенню віртуальних веб-серверів [хостинга]
і делегування доменних імен, в мережі інтернет.

м. Львів

«____»__________________2024 р.

ФОП Пузіков К.В. [EVROHOST.com], надалі Виконавець, який являється платником єдиного податку, в особі Пузікова Костянтина Володимировича, діючого на підставі свідоцтва 772930 і__________________________________, в особі ______________________________________, діючого на підставі статуту, з другої сторони, надалі Абонент, заключили даний договір про наступне:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом даного договору є надання послуг Абонентові по розміщенню віртуальних веб-серверів (хостинга), делегуванні доменних імен, перерахованих у п.1.1 і 1.2, у мережі інтернет, іменованих надалі Послуги на серверах Виконавця, офіційний веб-сайт який розташований за адресою: www.evrohost.com

1.1 Виконавець (Реєстратор), за дорученням Абонента (Реєстранта), виконує делегування доменного імені/імен:

_____________________________________________________

1.2 Виконавець, за дорученням Абонента, надає послугу хостингу:

_____________________________________________________

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Під Послугами розуміється надання Абонентові:

– унікальні ім’я та пароль, що дозволяють йому розміщувати свою інформацію на серверах Виконавця (протягом 1-5 робочих днів після надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця);

– делегування доменних імен і підтримку їх на первинному і вторинному серверах імен DNS;

– можливість організації імен електронної пошти з обсягом збереженої в кожен момент часу інформації в межах квоти, передбаченої тарифним планом;

– можливість використання всіх доступних програм і функцій;

– доступ до статистики відвідувань;

– отримання необхідних для підключення до Послуги і настроювання програмного забезпечення консультацій по електронній пошті.

2.2 До складу Послуг не входить надання можливості прийому-передачі електронних повідомлень Абонента в офісі Виконавця, настроювання або діагностика персонального комп’ютера, модему і програмного забезпечення Абонента як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Абонента, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

2.3 Виконавець виконує делегування доменного імені на підставі Договору, укладеного з адміністратором домену. UA – ТОВ “Хостмастер”, НП “Координатор”, адміністраторами регіональних зон України, і іншими організаціями, що делегують.

2.3.1 Вся надана інформація, що надана Абонентом для делегування домених імен, буде постійно зберігатися в базі, актуальний стан буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS, або подібний сервіс.

2.3.2 При наданні сприяння Абонентові в делегуванні доменного імені Виконавець не несе відповідальності за терміни і можливі затримки в делегуванні, пов’язані з технологічними особливостями організації, що делегує. Також Виконавець не відповідає за відмову організації, що делегує, у делегуванні доменного імені за будь-якими причинами, які не суперечать їх внутрішньому Регламентові.

2.3.3 Нове доменне ім’я делегується в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила і норми його делегування, зокрема:

– на момент делегування таке доменне ім’я є вільним;

– не порушуються загальноприйняті морально-етичні норми;

– у заявці зазначена повна, правдива і точна інформація, необхідна для делегування;

– дотримані правила даної доменної зони.

2.3.4 Права на доменне ім’я (імена), що делегуються (реєструються), за поточним Договором, протягом усього терміну дії договору, передаються Замовникові, за умови внесення відповідної плати, згідно п.4 поточного договору.

2.3.5 У випадку, якщо делегований домен за якимись причинами неможливо оформити на Абонента, Виконавець має право оформити такий домен, вказавши свою контактну інформацію, при цьому, Виконавець не має право володіння на такі доменні імена і не претендує на них.

2.3.6 Абонент підтверджує, що на момент підписання договору, інформація про себе, надана з метою делегування доменного імені, зокрема контактна інформація, є повною, правдивою та точною. Ні делегування доменного імені, ні порядок його використання, не порушують права інтелектуальної власності третіх осіб.

2.3.7 За делегований домен (домени), за поточним договором, повернення коштів не відбувається ні при яких умовах.

2.3.8 Делегований домен (домени), з ініціативи Абонента може бути вилучений з реєстраційної бази достроково, при цьому він стає доступним для делегування третім особам.

2.3.9 Абонент погоджується з розглядом будь-яких суперечок, що виникають щодо доменних імен, згідно п.6.4 поточного договору.

3 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

3.1 Обов’язки Виконавця:

3.1.1 Надати абонентові Послуги за допомогою реєстрації абонента.

3.1.2 Зареєструвати Абонента шляхом видачі йому пароля й імені (логіна) на паперовому носії або шляхом передачі пароля і логіна на e-mail Абонента.

3.1.3 Надавати Послуги відповідно до суми абонентської оплати, що знаходиться на особовому рахунку Абонента, внесеної в порядку п.4 даного договору.

3.1.4 Зберігати конфіденційність інформації Абонента, отриманої від нього при реєстрації, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.1.5 Публікувати офісні повідомлення, пов’язані з обслуговуванням Абонентів і зміною тарифів на оплату, на офіційному веб-сайті Виконавця, а також розсилати їх на електронну пошту абонентів.

3.2 Обов’язки абонента:

3.2.1 Оплачувати Послуги відповідно до обраного тарифного плану Виконавця. Клієнт зобов’язується самостійно ознайомлюватись з інформацією про умови обслуговування і тарифи на WWW-сервері Виконавця.

3.2.2 Зберігати видані йому відповідні фінансові документи, що підтверджують зроблену оплату Послуг.

3.2.3 Не розміщати на Веб Сервері розважальні портали отримуючу еротичну тематику, так само заборонене розміщення „Чатів”, „Рейтингових та банерних систем” на серверах Виконавця, це виключно послуга Віртуального Виділеного сервера.

3.2.4 Не розміщати на Веб Сервері будь-які музичні, архівні або відео файли для масової скачки користувачами, це виключно послуга Віртуального Виділеного сервера.

3.2.5 Не розсилати будь-які масові електронні повідомлення (e-mail).

3.2.6 Негайно повідомляти Виконавця про будь-які зміни інформації, згадані у пункті 2.3.6, з метою збереження, повноти, правдивості та точності протягом всього строку делегування доменного імені.

3.3 Права Виконавця:

3.3.1 Тимчасово припинити надання Послуг Абонентові без повернення коштів до одержання Виконавцем письмових пояснень від Абонента в наступних випадках:

– Не надходження оплати за Послуги у встановленим Виконавцем термін; дій спрямованих на обмеження або перешкоджання в доступі інших користувачів до Послуг, а також здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Виконавця і до інших систем, доступних через мережу Інтернет; Розсилання через мережу Інтернет будь-яку інформацію, що суперечить вимогам законодавства України або нормам міжнародного права. Під розсиланням розуміється як масове розсилання декількох електронних листів безлічі одержувачів, так і множинне розсилання одному одержувачу, а також використання реквізитів (веб-сторінок, e-mail) Виконавця при подібних розсиланнях, зроблених через іншого Провайдера. Під повідомленнями розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ і інших подібних засобів особистого обміну інформацією; публікація або передача будь-якої інформації або програмного забезпечення, що містить у собі комп’ютерні віруси або інші компоненти, подібні до них.

– Дії, спрямовані на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому виді використовувати в комерційних цілях інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, цілком або частково, отримані за допомогою Послуг (якщо це явно не дозволено власником подібної інформації, програмного забезпечення або іншої продукції) за умови наявності письмової вимоги власника такої інформації про обмеження перерахованих дій.

– Дії, спрямовані на те, щоб посилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати в будь-який спосіб отримані за допомогою Послуг програмне забезпечення або інші матеріали, цілком або частково, захищені авторським або іншими правами, без дозволу власника, також як і посилати, публікувати, передавати або поширювати в будь-який спосіб, будь-яку із складових наданих Послуг або створені на її основі роботи, тому що самі Послуги також є об’єктом авторських і інших прав за умови наявності письмової вимоги власника таких прав про обмеження перерахованих дій.

– Відправлення електронних повідомлень комерційного і іншого характеру, непозгоджені (без запиту) попередньо з її одержувачем, а також у випадку порушення Норм користування мережею, прийнятих робочою групою Відкритого Форуму Інтернет – Сервіс – Провайдерів, при наявності письмової заяви одержувачем такого розсилання.

– Публікація або передача через мережу Інтернет будь-якої інформації, що суперечить діючому українському або міжнародному законодавству. Зокрема, це відноситься до порнографічних зображень. У зв’язку з відсутністю законодавчо-встановлених методів визначення того, чи є конкретні зображення порнографічними, Виконавець залишає за собою право такого визначення.

– Розміщення або запуск проксі серверів, або WPN серверів\тунелей.

– Надання не точної або не правдивої контактної інформації.

3.3.2 Виконавець вправі припинити договірні відносини з Абонентом в однобічному порядку, з одночасним відправленням письмового електронного повідомлення, при порушенні абонентом умов дійсної оферти. Моментом розірвання договору і припинення обслуговування вважається дата відправки відповідного повідомлення Абонентові.

3.3.3 При підвищених (від 120 MHz CPU; 16 RAM) потребах Абонента до апаратних і інших наданих ресурсів у рамках зумовленого обслуговування Виконавець залишає за собою право запропонувати Абонентові перехід на інший тарифний план, а при відмові Абонента – припинити його обслуговування без повернення коштів.

3.3.4 Виконавець має право розкривати відомості про абонента, тільки відповідно до діючого законодавства України.

3.3.5 Виконавець вправі змінювати умови п.2.2 даної оферти в однобічному порядку. Датою вступу в силу змін дійсної оферти є дата їхньої публікації на офіційному веб-сайті Виконавця.

3.4 Права Абонента:

3.4.1 Жадати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даного договору.

4 ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Вартість Послуг визначається відповідно до тарифних планів, опублікованими на офіційному веб-сайті Виконавця. Абонентська плата і ціни на Послуги вказуються в умовних одиницях. Розрахунки виробляються Абонентом у гривнях за курсом НБУ (або по рахунку при оплаті по безготівковому розрахунку).

4.2 Виконавець вправі в однобічному порядку переглядати ціни на Послуги і вводити новий тарифний план. Про введення нових цін Виконавець сповіщає Абонента, опублікувавши повідомлення про це на офіційному веб-сайті Виконавця або шляхом відправлення повідомлення на e-mail Абонента. Датою вступу в силу нового Тарифного плану є дата його опублікування на офіційному веб-сайті Виконавця. У випадку зміни тарифів, внесена оплата, по нових тарифах не перераховується.

4.3 Послуги надаються за умови наявності позитивного балансу на особовому рахунку Абонента.

4.4 Оплата Послуг виробляється у формі передплати як за наявний, так і за безготівковий розрахунок. Наявна оплата може бути зроблена Абонентом у будь-якому відділенні банків України. При оплаті через Банк Абонент зобов’язаний вказати в платіжному документі тарифний план і номер рахунку. Виконавець вправі ненадавати послуги у випадку, якщо в платіжному документі Абонентом не вказаний тарифний план і номер рахунку до моменту переведення платіжного документа у відповідність.

4.5 Абонент самостійно несе відповідальність за правильність вироблених їм платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на офіційному веб-сайті Виконавця, Абонент самостійно несе відповідальність за платежі, зроблені по застарілих реквізитах.

4.6 Факт оплати Послуг вважається підтвердженим, а особовій рахунок Абонента відкритим – після надходження зведень з банку про зарахування коштів на рахунок Виконавця.

4.7 Протягом 30 (тридцяти) діб з дати утворення нульового балансу на особовому рахунку Абонента логін Абонента і вміст його поштової скриньки зберігаються за Абонентом. Після закінчення цього терміну вміст електронної скриньки Абонента буде автоматично вилучено.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що запропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає всі можливі зусилля і міри, з метою недопущення цього.

5.2 Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості використання Послугами, або понесений в результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, або зміни функцій і інших причин. Виконавець не гарантує прийняття пошти Абонента від вилучених мереж, функціонування яких привело до занесення адреси такої мережі в списки, по яких програма доставки пошти Виконавця не здійснює прийом пошти.

5.3 Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ Послуг.

5.4 Абонент приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані із використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і Послуг, поширених в Інтернет і наданих Абонентові за допомогою Послуг.

5.5 Абонент цілком відповідальний за збереження свого пароля і за збитки, що можуть виникнути за несанкціоноване його використання. З факту крадіжки логіна і пароля, що відбувся за провиною третіх осіб, клієнт вправі направити на адресу Виконавця заяву про зміну логіна і пароля, з обов’язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальність за дії третіх осіб спричинену крадіжку, а для відшкодування коштів витрачених на вкрадений час, клієнт повинен звернутися у відповідні слідчі та правоохоронні органи.

5.6 Виконавець не несе відповідальності за повідомлення будь-яких третіх сторін про позбавлення Абонента доступу і за можливі наслідки, що виникли в результаті відсутності такого попередження.

5.7 Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов’язанях і витратам, пов’язаних з порушенням положень договору Абонентом або іншими особами, що використовують ім’я користувача і пароль Абонента; або пов’язаних з використанням Інтернет за допомогою послуг; або пов’язаних з прийманням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів у мережі Інтернет Абонентом або іншими особами, що використовують його логін і пароль.

5.8 Виконавець виконує прохання Абонента, спрямовані тільки з службової області.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ І СПІРНИХ ПИТАНЬ

6.1 Претензії Абонента по наданих Послугах приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому виді й у термін не пізніше 3-х календарних діб з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Абонента складає не більш 14 (чотирнадцяти) робочих діб.

6.2 Розгляд претензій до Виконавця, пов’язаних з наданням Послуг, здійснюється при пред’явленні Абонентом відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.

6.3 Для рішення технічних питань при визначенні провини Абонента в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець вправі самостійно залучати компетентні організації та експертів.

6.4 Суперечки, що виникають щодо доменних імен, розглядаються по процедурі, передбаченої розділом 9 діючих “Правил домена. UA”, опублікованих на офіційному сайті адміністрації домена. UA за адресою: http://hostmaster.net.ua

6.5 При розгляді спірних питань, як докази, сторони вправі надавати роздруковані електронні листи (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутні, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет – Сервіс – Провайдер, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист або незалежні експерти.

7. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ЙОГО ДІЇ. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ

7.1 Договір укладено на термін _____ місяців.

7.2 Абонент вправі в будь-який час в однобічному порядку відмовитись від Послуг Виконавця. У цьому випадку Абонент зобов’язаний попередити Виконавця про бажання розірвати Договір за 15 діб до дати розірвання Договору.

7.3 Договір набирає сили з моменту внесення плати за Послуги в порядку, установленому даним договором.

7.4 З усіх питань, не врегульованих у дійсному тексті договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

АДРЕСА І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:                                                   АДРЕСА І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ АБОНЕНТА:

ФОП “Пузіков К.В.”
Поштова адреса: 79049, м. Львів, А/С 10372
Юридична адреса: 79071, м. Львів, вул. Наукова 61/80
IBAN: UA823052990000026004001016122,
ПриватБанк – Львівська філія,
ІПН 2643523452
Запис в ЄДР: 2 415 0170000 011412
Посвідчення платника єдиного податку: 772930
Тел. +38 067 4505600
www.evrohost.com
support@evrohost.com

Виконавець _______________

МП

Абонент _______________

МП

 

Черкаси Чернівці Чернігів Донецьк Дніпро Івано-Франківськ Київ Харків Хмельницьк Херсон Кропивницький Луцьк Луганськ Львів Миколаїв Одеса Полтава Рівне Суми Севастопіль Симферопіль Тернопіль Ужгород Вінниця Запоріжжя Житомир Ялта